Delirium tremens

delirium tremens

Delirium tremens. Ofta på tredje dagen av alkoholabstinensen - bara hos vanedrickare. Mycket allvarligt tillstånd! Kräkningar, plockighet, agitation, takykardi, feber, hallucinationer, konfusion, mm. Inläggning, Bensodiazepiner, Karbamazepin (profylax mot kramper), ev sömnmedel (Propavan, Theralen); Övervakning. Lugn. Viktiga frågor i samband med anamnesupptagning: Hur länge och hur mycket har patienten druckit? Har patienten tidigare utvecklat delirium tremens (DT) eller kramper i abstinensfas? Har patienten ätit regelbundet under den aktuella missbruksepisoden? Föreligger anamnestiska uppgifter eller kliniska. Delirium tremens är en medicinsk beteckning på ett tillstånd som kan uppstå hos alkoholberoende personer som slutar dricka tvärt. Typiskt för delirium tremens är att patienten upplever hallucinationer och svår förvirring, kraftiga skakningar och ofta ångest, samt kroppsliga symtom med hjärtklappning och svettningar.

Delirium tremens - kontaktade

I studien anges klometiazol som rådande standardbehandling, och studien syftar till att pröva om en bensodiazepin uppnår samma effekt som klometiazol vid delirium tremens. Det kan orsaka plötsliga och allvarliga problem i hjärnan och nervsystemet. Patienten är ofta mycket rädd och kan se eller känna djur eller liknande på kroppen. El Hombre Eterno - Libro 1: Typ 2-diabetes  · Makrocytos. I den aktuella studien rapporteras ett fall av lungödem i klometiazol-gruppen och — hos en patient med malign sjukdom och dåligt allmäntillstånd — ett fall av andningsdepression. delirium tremens

Delirium tremens Video

Delirium Tremens in the Tenderloin (4K UHD)

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *