Strategisk plan

strategisk plan

I hela kommunkoncernen i Karlstads kommun har vi byggt upp vår ekonomi- och verksamhetsstyrning utifrån 22 övergripande mål i en strategisk plan. Planen visar vilka fyra målområden som politikerna valt ut som viktiga att arbeta med för att nå kommunens vision Livskvalitet Karlstad Utifrån de. Under tog SSF längd fram en långsiktig strategisk plan för samtliga av våra verksamheter. Den ska gälla fram till Arbetet med den strategiska planen initierades i längdrådet under Därefter genomfördes arbetet tillsammans med arbe. Strategisk planering är en process inom marknadsföring där en organisation utvecklar strategier för hur de långsiktigt ska överleva och samtidigt nå sina mål på en ständigt föränderlig marknad. Detta görs genom att matcha organisationens resurser mot de möjligheter som uppstår i deras marknadsomgivning.‎Processen för strategisk · ‎Definiera en · ‎Fastställa mål · ‎Användbara matriser.

Strategisk plan Video

Strategisk plan

Strategisk plan - och leopardmnsterlskande

Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens. Nämnder och bolag ska i budgetarbetet och i uppföljningsarbetet visa hur de är en del i helheten och bidrar till att uppnå de övergripande målen. Det kan handla om att utveckla helt nya produkter i sitt slag, att göra modifikationer eller förbättringar på redan existerande produkter. En sådan vision definierar hur organisationen tillfredsställer sina kunders behov samt vilken kund-upplevelse man önskar förmedla. Kassakor kan ses som en bastrygghet för en verksamhet eftersom de i förhållande till den låga investeringskostnaden, genererar mycket vinst. Upprätta också gärna en styrgrupp för hela den strategiska planen. strategisk plan

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *